Våra tjänster

Vi hjälper våra kunder att ta fram digitala tjänster som möter optimal användbarhet & tillgänglighet, ihop med kritiska affärsmål och kostnadseffektiv teknik.

Ett datadrivet & kundfokuserat arbetssätt ger lojala och nöjda kunder – samtidigt som arbetet blir roligare & mer motiverande för er som företag. Resultatet blir långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Workshops och utbildningar inom UX, Design Thinking, affärsutveckling och digital transformation

Research & kartläggning

Genom kvalitativa intervjuer och research bygger vi empati och förståelse för dina kunder & användare. Vi kartlägger mönster & kvantitativ data, och utforskar aktuella trender inom målgruppen. Med riktade metoder för faktainsamling  kan vi matcha funktion & kommunikation i din tjänst, mot kundernas beteende och drivkrafter.

Kundresor & konvertering

Hur ser din kundresa ut idag, och vilka problem stöter dina besökare på? Genom kartläggning av alla beröringspunkter – från första kontakt, till köp & användande – bygger vi gemensamt samförstånd inom din organisation & identifierar lågt hängande frukt. Resultatet blir en tydlig överblick för mer effektiv prioritering utifrån uppsatta KPI:er.

Tjänstedesign

Vi designar digitala produkter & tjänster baserat på kundernas faktiska behov och beteenden. Genom att väva ihop affärsmål med kundnytta, får du en tjänst som inte bara är lönsam och effektiv, utan som dessutom stärker varumärket och skapar lojalitet. Vi hjälper dig också att strukturera interna resurser för att på bästa sätt stödja tjänsten / produkten.

UX-design & användbarhet

Med avstamp i djupgående studier & research, kan vi ta fram effektiva produkter & användarflöden. Vi designar alla former av digitala gränssnitt  från webbplatser, e-handel och olika system, till mobila appar, VR/AR mm. Med tydlig struktur, navigering och ett genomarbetat designsystem skapar vi förutsättningar för en optimal användarupplevelse.

Användningstester

Hela vårt arbetssätt utgår från en användarcentrerad process och metodik. Med intervjuer, observationer och tester kan vi i ett tidigt skede skapa oss en grundläggande förståelse samt definiera mätvärden. Vi arbetar sedan iterativt med kontinuerligt prototypande och testning, för att optimera resultatet och noga utvärdera varje leverans.

Informationsarkitektur & copy

Text, bild, video eller ljud – budskapet är fundamentet för varje gränssnitt. Det är dock lätt att fastna i ett inifrån- och ut-tänk som komplicerar kommunikationen. Vi hjälper dig att formulera ditt erbjudande på ett begripligt, vägledande och övertygande vis, och strukturerar upp innehållet för en smidig användarupplevelse.

Kravställning & tillgänglighet

Att din tjänst är tillgänglig för så många människor som möjligt är inte bara en hygienfaktor, utan också en framgångsfaktor. Vi anpassar din tjänst & funktionalitet till moderna tillgänglighetsstandarder som WCAG, och för människor med olika funktionsnedsättningar. Samt hjälper dig med kravställning hela vägen från idé, till produktion & release. 

Effektmål & digital strategi

Avsaknad av tydliga & rimliga mål, gör inte bara design- och utvecklingsarbetet kring din tjänst onödigt svårt. Det leder ofta också till omotiverade medarbetare, med avdelningar, chefer & team som drar åt olika håll. Vi hjälper dig att sätta upp & prioritera rätt mål, som utgår från effekten som ska uppnås i form av kundnytta liksom affärsnytta.

Kundfokuserad metodik

Vi utgår alltid från ett användarcentrerat arbetssätt i allt vårt arbete. Våra processer & metoder är moderna och beprövade arbetssätt som utgår från bl a Design Thinking, Lean UX och Google’s Design sprint. Resultatet blir att du får en leverans som bygger på verkliga insikter från faktiska kunder. Från ett åsiktsdrivet till ett datadrivet arbetssätt, som sparar mycket onödigt arbete.

Vi utbildar dig & dina anställda

Vi vill att våra kunder ska utvecklas & lära sig tillsammans med oss, för att resultatet ska bli långsiktigt och djupverkande. Vi hjälper dig & din organisation fram till ett kundfokuserat arbetssätt som baseras på verkliga insikter. Boka en workshop idag så kommer vi igång!

Stunning Innovation AB

Vi på Stunning är experter inom UX, tjänstedesign och organisationsutveckling. Vi hjälper till att förvandla företag till effektiva, kundfokuserade organisationer – som själva kan designa innovativa digitala tjänster & produkter.

Grev Turegatan 29A
114 38 Stockholm

Erik Lindahl
Erik Lindahl

UX- och Tjänstedesigner | Utbildare | Kundansvarig
070 39 44 351 / erik@stunning.se

Sebastian Stakelborough
Sebastian Stakelborough

Affärsutvecklare | Utbildare | Kundansvarig
073 573 77 33 / sebastian@stunning.se