Vi skapar optimal kund- och affärsnytta med innovativ designmetodik

  • Ökad förståelse för dina kunder, deras drivkrafter & unika behov
  • Design med fokus på ökad tillväxt, försäljning och kundnytta
  • Du får beprövade verktyg för hela organisationen – vare sig du är projektledare, strateg, designer eller något helt annat

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

3 skäl till att arbeta kundfokuserat

Design som främsta konkurrensfördel

Designa för tillväxt

En designmetodik som väver samman kundnytta med affärsmål, kan bli din viktigaste nyckel till framgång. En studie från DMI visar t ex att de företag som prioriterat design som främsta konkurrensfördel, har ett 228% ökat börsvärde jämfört med andra.

Förstå dina kunder

Lämna den generella målgruppsanalysen, och skifta arbetssätt till ett kontinuerligt kundfokus. Genom att utforma din tjänst & ditt erbjudande utifrån verkliga insikter kring människors behov och beteenden, kan du träffa rätt från början och undvika onödiga risker & gissningar.

Utveckla organisationen med Design Thinking

Utveckla organisationen

Rikta resurserna i företaget mot en tydlig & gemensam vision, där ett kundcentrerat arbetssätt genomsyrar hela organisationen. På så sätt kan du undvika dyra missförstånd, få mer motiverade medarbetare och i slutändan ännu nöjdare kunder.

Hur vi hjälper dig & ditt företag

Kundcentrerad design

Vi designar innovativa digitala tjänster utifrån dina kunders unika behov & drivkrafter. Genom metodisk kartläggning, analys och användningstestning så försäkrar vi oss om att resultatet blir det mest verkningsfulla.

Kundcentrerade insikter

Med hjälp av beprövade metoder & processer som utgår från Design Thinking, hjälper vi dig att kartlägga och förstå orsak och verkan bakom dina kundupplevelser. Tillförlitliga insikter hjälper dig bort från ett åsiktsstyrt arbetssätt.

Kundcentrerad organisation

Vi vill att du ska kunna växa på egen hand och inte bli beroende av konsulter – därför utvecklar & utbildar vi din organisation och medarbetare. För ett långsiktigt och hållbart samarbete!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?
Hör av dig på telefon 073 573 77 33, eller maila till hej@stunning.se.

Stunning Innovation AB

Vi på Stunning är experter inom UX, tjänstedesign och organisationsutveckling. Vi hjälper till att förvandla företag till effektiva, kundfokuserade organisationer –som själva kan designa innovativa digitala tjänster & produkter.

Grev Turegatan 29A
114 38 Stockholm

Erik Lindahl
Erik Lindahl

UX- och Tjänstedesigner | Utbildare | Kundansvarig
070 39 44 351 / erik@stunning.se

Sebastian Stakelborough
Sebastian Stakelborough

Affärsutvecklare | Utbildare | Kundansvarig
073 573 77 33 / sebastian@stunning.se